شرکت کنندگان هفته
+26 امتیاز
0933***4085
شرکت کنندگان هفته
+28 امتیاز
0921***6743
شرکت کنندگان هفته
+23 امتیاز
0920***9876
شرکت کنندگان هفته
+16 امتیاز
0916***5165
شرکت کنندگان هفته
+26 امتیاز
0915***3266
شرکت کنندگان هفته
+16 امتیاز
0916***6802
شرکت کنندگان هفته
+15 امتیاز
0939***1865
شرکت کنندگان هفته
+30 امتیاز
0919***6268
شرکت کنندگان هفته
+19 امتیاز
0916***4595
شرکت کنندگان هفته
+29 امتیاز
0915***5735
شرکت کنندگان هفته
+24 امتیاز
0915***9686
شرکت کنندگان هفته
+23 امتیاز
0912***8416
شرکت کنندگان هفته
+25 امتیاز
0915***4275
شرکت کنندگان هفته
+16 امتیاز
0933***6707
شرکت کنندگان هفته
+24 امتیاز
0918***9592
شرکت کنندگان هفته
+25 امتیاز
0912***6399
شرکت کنندگان هفته
+27 امتیاز
0915***6020
شرکت کنندگان هفته
+19 امتیاز
0919***8452
شرکت کنندگان هفته
+27 امتیاز
0933***4808
شرکت کنندگان هفته
+25 امتیاز
0935***8036
شرکت کنندگان هفته
+28 امتیاز
0938***4618
شرکت کنندگان هفته
+19 امتیاز
0914***1652
شرکت کنندگان هفته
+16 امتیاز
0937***3859
شرکت کنندگان هفته
+18 امتیاز
0933***2660
شرکت کنندگان هفته
+22 امتیاز
0917***4026
شرکت کنندگان هفته
+16 امتیاز
0936***1675
شرکت کنندگان هفته
+26 امتیاز
0915***6304
شرکت کنندگان هفته
+30 امتیاز
0935***7087
شرکت کنندگان هفته
+21 امتیاز
0914***9520
شرکت کنندگان هفته
+30 امتیاز
0916***9307
شرکت کنندگان هفته
+19 امتیاز
0937***9994
شرکت کنندگان هفته
+24 امتیاز
0936***2245
شرکت کنندگان هفته
+23 امتیاز
0915***3836
شرکت کنندگان هفته
+27 امتیاز
0915***3761
شرکت کنندگان هفته
+21 امتیاز
0921***7807
شرکت کنندگان هفته
+27 امتیاز
0913***8888
شرکت کنندگان هفته
+27 امتیاز
0921***6763
شرکت کنندگان هفته
+20 امتیاز
0939***5090
شرکت کنندگان هفته
+26 امتیاز
0938***6229
شرکت کنندگان هفته
+25 امتیاز
0917***1292
شرکت کنندگان هفته
+20 امتیاز
0919***6550
شرکت کنندگان هفته
+24 امتیاز
0939***5790
شرکت کنندگان هفته
+15 امتیاز
0937***5185
شرکت کنندگان هفته
+28 امتیاز
0930***5031
شرکت کنندگان هفته
+24 امتیاز
0916***9457
شرکت کنندگان هفته
+29 امتیاز
0921***4294
شرکت کنندگان هفته
+18 امتیاز
0919***8472
شرکت کنندگان هفته
+28 امتیاز
0918***6573
شرکت کنندگان هفته
+26 امتیاز
0912***8259
شرکت کنندگان هفته
+18 امتیاز
0936***1803
باورانه چیست ؟
 
در باور ما، شما دوست خوش شانس ما هستید.
باورانه نام تجاری یک فروشگاه بر پایه وب است. فروشگاه اینترنتی باورانه حاصل ساعت ها تفکر و ایده سازی اتاق فکر شرکت تجارت پردازان پیام می باشد که علاوه بر فروش محولات آموزشی دانلودی و مورد مصرفی شرکت، مکانی مطئمن برای دیگر همکاران و تولید کنندگان محصولات دیجیتال نیز می باشد. باورانه نگاهی عمیق و ریشه ای به تفکرات و باورهای جامعه امروزی است. حس امید و اعتماد در مصرف کننده سبب شده این سایت جز بهترین استارت آپ های شرکت تجارت پردازان پیام گردد. در باورانه، روزانه در میان کاربران سایت به صورت اتوماتیک قرعه کشی انجام میگردد و به وطر تصادفی حداقل به یک نفر شارژ رایگان تعلق می گیرد. این قرعه کشی کاملا سیستمی و بدون دخالت انسان انجام می پذیرد و در ساعت 24 بامداد نتیجه قرعه کشی شارژ رایگان همان روز اطلاع رسانی می گردد. همچنین به صورت ماهانه یک جایزه نفیس به مبلغ حداقل 3.000.000 میلیون تومان نیز در انتهای ماه به قید قرعه به کاربران سایت تقدیم می گردد.
باورانه یک بستر فوق العاده برای فروش محصولات به صورت همکاری می باشد. همچنین صاحبان شرکت ها و کارخانجات و محصولات و برندها پس از اسپانسر شدن در سایت محصولات خود را به سادگی و به مدت مشخص شده به کاربران خود که بیش از 1.000.000 کاربر فعال می باشند، معرفی می نمایند.
شیخ حسنی با تمام وجود بر این باورم روزهای خوب را باید خود بسازیم و با حال خوب به هر لحظه از زندگی خود بنگریم حتی بر سخت ترین روزها، و با لبخند تمام تضاد های زندگی را به آغوش بکشیم.