شرکت کنندگان هفته
+26 امتیاز
0939***9186
شرکت کنندگان هفته
+30 امتیاز
0937***7513
شرکت کنندگان هفته
+24 امتیاز
0935***8652
شرکت کنندگان هفته
+23 امتیاز
0936***3715
شرکت کنندگان هفته
+24 امتیاز
0920***5709
شرکت کنندگان هفته
+26 امتیاز
0936***8368
شرکت کنندگان هفته
+28 امتیاز
0939***4950
شرکت کنندگان هفته
+25 امتیاز
0921***6338
شرکت کنندگان هفته
+23 امتیاز
0921***4439
شرکت کنندگان هفته
+28 امتیاز
0912***5673
شرکت کنندگان هفته
+29 امتیاز
0913***3941
شرکت کنندگان هفته
+17 امتیاز
0914***1816
شرکت کنندگان هفته
+26 امتیاز
0933***5329
شرکت کنندگان هفته
+17 امتیاز
0911***1911
شرکت کنندگان هفته
+19 امتیاز
0916***6564
شرکت کنندگان هفته
+30 امتیاز
0911***4665
شرکت کنندگان هفته
+29 امتیاز
0919***5578
شرکت کنندگان هفته
+17 امتیاز
0937***6943
شرکت کنندگان هفته
+16 امتیاز
0937***7952
شرکت کنندگان هفته
+29 امتیاز
0937***4760
شرکت کنندگان هفته
+19 امتیاز
0911***4380
شرکت کنندگان هفته
+22 امتیاز
0915***6813
شرکت کنندگان هفته
+25 امتیاز
0918***3335
شرکت کنندگان هفته
+24 امتیاز
0939***5804
شرکت کنندگان هفته
+18 امتیاز
0920***6754
شرکت کنندگان هفته
+27 امتیاز
0930***2956
شرکت کنندگان هفته
+21 امتیاز
0911***4095
شرکت کنندگان هفته
+16 امتیاز
0919***8047
شرکت کنندگان هفته
+26 امتیاز
0919***3964
شرکت کنندگان هفته
+23 امتیاز
0921***6623
شرکت کنندگان هفته
+22 امتیاز
0935***9756
شرکت کنندگان هفته
+28 امتیاز
0937***5044
شرکت کنندگان هفته
+26 امتیاز
0936***3146
شرکت کنندگان هفته
+20 امتیاز
0917***7192
شرکت کنندگان هفته
+26 امتیاز
0938***8273
شرکت کنندگان هفته
+26 امتیاز
0919***6148
شرکت کنندگان هفته
+19 امتیاز
0937***4475
شرکت کنندگان هفته
+25 امتیاز
0936***5614
شرکت کنندگان هفته
+23 امتیاز
0915***9566
شرکت کنندگان هفته
+19 امتیاز
0916***5935
شرکت کنندگان هفته
+20 امتیاز
0920***4285
شرکت کنندگان هفته
+21 امتیاز
0913***8499
شرکت کنندگان هفته
+20 امتیاز
0938***6374
شرکت کنندگان هفته
+23 امتیاز
0919***8842
شرکت کنندگان هفته
+27 امتیاز
0919***3679
شرکت کنندگان هفته
+17 امتیاز
0917***7857
شرکت کنندگان هفته
+27 امتیاز
0916***5958
شرکت کنندگان هفته
+25 امتیاز
0937***7644
شرکت کنندگان هفته
+15 امتیاز
0912***2196
شرکت کنندگان هفته
+18 امتیاز
0911***1626
فروش محصول در باورانه
محصولات خود را بیشتر بفروشید.
اگر شما تولید کننده محتوای آموزشی یا محصولات دیجیتالی قابل دانلود هستید، و علاقمند هستید حجم فروش محصولات خود را افزایش دهید، فروشگاه اینترنتی باورانه بستری عالی برای فروش چنین محصولاتی را فراهم کرده. به این طریق که ابتدا محصولات را در کارشناسان سایت معرفی نموده و پس از انجام توافقات، محصول شما در منو محصولات قرار می گیرد. و تمام کاربران امکان خرید محصولات شما را خواهند داشت. بدیهی است که کیفیت محصولات قبل از بارگزاری در سایت توسط مدیر مورد سنجش قرار خواهد گرفت. سود حاصل از فروش محصولات پس از کسر درصد بازاریابی (بسته به توافق) به شماره حساب فروشنده واریز می گردد. بعد از پایان مدت توافق شده چنانچه فروشنده علاقمند به فروش محصول خود در سایت باشد ادامه همکاری با بررسی شرایط آن روز امکان پذیر خواهد بود و قرارداد جدید باید عقد گردد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با اطلاعات درج شده در بخش تماس ، با ما در ارتباط باشید.